برخوردی معاصر از تایپ سنگین/ علیرضا عسکرى فر

در دنیای گرافیک امروز، «تایپ دیزاین» جایگاه خود را به خوبی اثبات کرده و طراحان گرافیک در سراسر دنیا، به عنواین مختلف از ویژگی هاى آن در مسیر انتقال پیام خود بهره می برند. این نکته تا جایی پیش رفته که طراحان حروف به صورت تخصصی بر این فعالیت متمرکز شده اند و این مساله باعث ایجاد فضاهایی تایپ محور در گرافیک امروز شده است.
در مطلب امروز این موضوع که ریشه های تایپ فارسی چگونه شکل گرفته و چه پتانسیل هایی برای ایجاد بیانى امروزى همراه خود دارند؛ مورد بررسی قرار گرفته اند و نتیجه آن به وجود آمدن خانواده حروفی بود که ریشه هایی در اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شصت دارد.
«علیرضا عسکرى فر»روند این پروژه با مطالعه‌ى ریشه تایپ «سنگین» (که توسط طراحان کمپانی انگلیسی لتراست طراحی شده است) آغاز، با بررسی و تحلیل ظاهری نسبت به دیگر تایپ های فارسی ادامه و با به وجود آمدن برخورد معاصری از تایپ «سنگین» با حفظ پتانسیل های گذشته، به پایان رساند. نتیجه ی این تحقیق، باعث پدیدآمدن تایپ «تـــوده» گشت. علاوه بر استفاده در تعداد زیادى از آثار خود طراح اعم از پوســتر، طرح جلد و… به آثاری از طراحان شاخص ایران مانند «رضا عابدینی» نیز راه یافت.