تایپ فیسی برای روزنامه شرق/ مسعود محمدزاده

«سال‌هاست که در ظاهر قلم‌های مورد استفاده در مطبوعات کشور تغییر خاصى رخ نداده؛ قلم‌هایی که از ابتدا برای زمان و تکنولوژی دیگری طراحی شدند. نبود یک قلم متناسب سبب شد در ‌حد توان برای رفع این مشکل قدمی بردارم که نتیجه آن در این روزنامه، پیش روى شماست. براى من کمال مطلوب در طراحی قلم، دستیابی‌ به شفافیت و خوانش‌پذیری بصری تایپ بوده است. تلاشی در جهت مشخص تر‌شدن فرم تایپ در نوشتار مطبوعات»
«مسعود محمدزاده» مدرس کارگاه تایپ دیزاین در دانشگاه هنر تهران و مدرس طراحی تایپ در مدرسه ایده است. او طراح خانواده تایپ زرین مى باشد.
طراحی ساختارمند و هندسی تایپ فارسی و تغییر الگوی نسخ عربی از سطح به دوایر فرم ایرانى، کم‌کردن تعداد کرسی‌های تایپ فارسی در جهت زیبایی‌شناسی قلم، ایجاد زبان فرمی همسان میان وزن‌های سبک و سنگین‌تر با طراحی یک‌خانواده قلم، بهره‌گیری از ظرافت و کرشمه‌های خوشنویسی ایرانی در جهت القای حس خوشایند‌بودن صورت نوشتار، از جمله مواردى است که مسعود تلاش نموده در زمان طراحى قلم به آن ها توجه کند.